ĐỐ VUI VỀ PHỤ NỮ VIỆT NAM VĨ ĐẠI

Giới thiệu sản phẩm

Có rất nhiều bạn học sinh cùng lớp khi được hỏi về các vị anh hùng nữ hay những người phụ nữ vĩ đại, tiêu biểu của Việt Nam thì rất ít bạn trả lời được.

Chính vì thế, Game câu đố với chủ đề “Những phụ nữ Việt Nam vĩ đại” được tạo ra nhằm giúp các bạn học sinh, giú