CON TÀU GOM RÁC

Giới thiệu sản phẩm

CHIẾC TÀU GOM RÁC

Thiết bị bảo vệ môi trường biển của bé Trần Phạm Hải Đông

Môi trường biển đang bị ô nhiễm hơn bao giờ hết vì rác thải nhân tạo của con người
Hệ sinh thái ở biển đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi rác 
Sinh vật biển không may ăn phải rác hoặc mắc rác vào thân có thể nguy hiểm đến tính mạng…