Marry christmas

Giới thiệu sản phẩm

- Bằng kiến thức và sự giúp đỡ của thầy bạn đã tạo được một game cơ bản về tynker nói về đề tài marry christmas.

- Game sữ dụng các câu lệnh cơ bản, các hàm và các biến để lập trình, các trường hợp để chiến thắng trong game và trường hợp thua. 

- Cách chơi game là đưa con trỏ chuôt thì nhân vật chính sẽ đi theo, nhân vật chính ăn kẹo, khi kẹo > 10 thì thắng, có 3 mạng và khi hết 3 mạng sẽ thua.

- Marry Christmas là game với thông điệp tạo niềm cảm hứng, vui chơi trong ngày lễ noel, nhưng trò chơi vui vẻ nhưng cũng có những trò chơi đòi hỏi tư duy nhạy bén và sự nhanh nhẹn để vượt qua thử thách và giành sự chiến thắng cuối cùng.