EXPLORE SOLAR SYSTEM

Giới thiệu sản phẩm

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ, khoa học vũ trụ, những kiến thức về vũ trụ rất quan trọng với thế hệ của chúng ta như tỷ phú Elon Musk dự kiến đưa 100 nghìn người lên sao Hỏa vào năm 2050. Vì vậy mới mong muốn mọi người có hành trang kiến thức thật tốt về khoa học vũ trụ mình đã viết nên phần mềm “Explore solar system” với giao diện trực quan, thú vị dựa trên thư viện Tkinter của ngôn ngư lập trình Python, trò chơi bao gồm các câu hỏi liên quan đến các hành tinh trong hệ mặt trời.