• 15.520 TEKY Sao
  15.520 TEKY Đồng

 • 1 Bài tập về nhà
  0 Dự án đã phát triển

 • 0 Giải thưởng
  0 Huy hiệu

 • 0 QUÀ TẶNG

phamducmanh
Phạm Đức Mạnh

 • 15.520 TEKY Sao

 • Học tại: TEKY - Center 16; SH4 Times Garden, Đường 25/4, Hạ Long - QN

 • Giải thưởng: Không có giải thưởng

 • Giới tính: Nam

 • Địa chỉ:


Khóa học

[2016 - 2019] Bé làm game (9-11t)

QN-TG-C-PA-911-BLG-0003

Đăng ký 6/6 học phần

Group Class

đã kết thúc

Luyện thi Minecraft - Cấp 2

QN-TG-C-LT-C2-MINECRAFT-0001

Đăng ký 2/3 học phần

Luyện Thi

đã kết thúc

Bé làm Game

QN-TG-C-PA-711-2020BLG-0004

Đăng ký 6/12 học phần

Group Class

đã kết thúc

Siêu nhân làm Game

EdTech-C-PA-1013-2020SNLG-0049

Đăng ký 4/12 học phần

Group Class

đang học

Siêu nhân Lập trình Web

EdTech-C-PA-1218-2020SNLTW-0062

Đăng ký 3/12 học phần

Group Class

đã kết thúc

Siêu nhân Lập trình Web

EdTech-C-PA-1218-2020SNLTW-0073

Đăng ký 3/12 học phần

Group Class

đã kết thúc

Thành tích và Giải thưởng

Không có giải thưởng

Huy hiệu

Không có huy hiệu

Hình ảnh

Không có hình ảnh

Sản phẩm

Không có sản phẩm