• 2.100 TEKY Sao
  2.100 TEKY Đồng

 • 0 Bài tập về nhà
  0 Dự án đã phát triển

 • 0 Giải thưởng
  0 Huy hiệu

 • 0 QUÀ TẶNG

hongnguyen86hp
Lê Quỳnh Hồng Anh

 • 2.100 TEKY Sao

 • Học tại: TEKY - Center 11; 104 Lương Khánh Thiện - HP

 • Giải thưởng: Không có giải thưởng

 • Giới tính: Nữ

 • Địa chỉ:


Khóa học

Digi Girl: STEAM Art

HP-LKT-C-3D-711-2020DGSA-0001

Đăng ký 4/12 học phần

Group Class

đã kết thúc

Digi Girl: STEAM Art

HP-LKT-C-3D-711-2020DGSA-0003

Đăng ký 4/12 học phần

Group Class

đã kết thúc

Digi Girl: STEAM Art

HP-LKT-C-3D-711-2020DGSA-0049

Đăng ký 2/12 học phần

Group Class

đã kết thúc

Thành tích và Giải thưởng

Không có giải thưởng

Huy hiệu

Không có huy hiệu

Hình ảnh

Không có hình ảnh

Sản phẩm

Không có sản phẩm